Jaga Heizkörper Deco Space Vertikal einfach, verkehrsweiß glänzend

Status:  

Serie:   js-product-series Deco Space Vertikal
Material:   Stahl
Farbe:   verkehrsweiß glänzend
Breite (cm):   32 40 48 56 64 72 80 96
Höhe (cm):   180 192 200 220 240 260
Typ/Tiefe:   SVSW 9.7
Heizmedium:   Wasser
Anschlussart:   Zweirohranschluss
Vorlaufposition:   mitte links, mitte rechts unten links unten rechts oben links oben rechts
Rücklaufposition:   mitte links, mitte rechts unten rechts unten links oben rechts oben links
Verwendung:   Wandmodell
WL1 75/65/20 (Watt):   885 941 978 1069 1157 1242 1106 1175 1222 1335 1446 1552 1327 1411 1467 1601 1735 1862 1548 1647 1711 1869 2023 2173 1769 1880 1956 2136 2314 2484 1991 2116 2200 2404 2601 2794 2212 2352 2443 2670 2890 3104 2654 2822 2932 3205 3468 3725
WL2 70/55/20 (Watt):   717 762 792 866 937 1006 896 952 990 1081 1171 1257 1075 1143 1188 1297 1405 1508 1254 1334 1386 1514 1639 1760 1433 1523 1584 1730 1874 2012 1613 1714 1782 1947 2107 2263 1792 1905 1979 2163 2341 2514 2150 2286 2375 2596 2809 3017
WL3 55/45/20 (Watt):   449 477 496 542 587 630 561 596 620 677 733 787 673 716 744 812 880 944 785 835 868 948 1026 1102 897 953 992 1083 1173 1260 1010 1073 1116 1219 1319 1417 1122 1193 1239 1354 1465 1574 1346 1431 1487 1625 1758 1889
Verfügbarkeit / Art.-Nr.:   SVSW.180032.233/MM SVSW.180032.233/18 SVSW.180032.233/81 SVSW.180032.233/45 SVSW.180032.233/54 SVSW.180032.233/32 SVSW.180032.233/67 SVSW.180032.233/41 SVSW.180032.233/58 SVSW.180032.233/51 SVSW.180032.233/48 SVSW.192032.233/MM SVSW.192032.233/18 SVSW.192032.233/81 SVSW.192032.233/45 SVSW.192032.233/54 SVSW.192032.233/32 SVSW.192032.233/67 SVSW.192032.233/41 SVSW.192032.233/58 SVSW.192032.233/51 SVSW.192032.233/48 SVSW.200032.233/MM SVSW.200032.233/18 SVSW.200032.233/81 SVSW.200032.233/45 SVSW.200032.233/54 SVSW.200032.233/32 SVSW.200032.233/67 SVSW.200032.233/41 SVSW.200032.233/58 SVSW.200032.233/51 SVSW.200032.233/48 SVSW.220032.233/MM SVSW.220032.233/18 SVSW.220032.233/81 SVSW.220032.233/45 SVSW.220032.233/54 SVSW.220032.233/32 SVSW.220032.233/67 SVSW.220032.233/41 SVSW.220032.233/58 SVSW.220032.233/51 SVSW.220032.233/48 SVSW.240032.233/MM SVSW.240032.233/18 SVSW.240032.233/81 SVSW.240032.233/45 SVSW.240032.233/54 SVSW.240032.233/32 SVSW.240032.233/67 SVSW.240032.233/41 SVSW.240032.233/58 SVSW.240032.233/51 SVSW.240032.233/48 SVSW.260032.233/MM SVSW.260032.233/18 SVSW.260032.233/81 SVSW.260032.233/45 SVSW.260032.233/54 SVSW.260032.233/32 SVSW.260032.233/67 SVSW.260032.233/41 SVSW.260032.233/58 SVSW.260032.233/51 SVSW.260032.233/48 SVSW.180040.233/MM SVSW.180040.233/18 SVSW.180040.233/81 SVSW.180040.233/45 SVSW.180040.233/54 SVSW.180040.233/32 SVSW.180040.233/67 SVSW.180040.233/41 SVSW.180040.233/58 SVSW.180040.233/51 SVSW.180040.233/48 SVSW.192040.233/MM SVSW.192040.233/18 SVSW.192040.233/81 SVSW.192040.233/45 SVSW.192040.233/54 SVSW.192040.233/32 SVSW.192040.233/67 SVSW.192040.233/41 SVSW.192040.233/58 SVSW.192040.233/51 SVSW.192040.233/48 SVSW.200040.233/MM SVSW.200040.233/18 SVSW.200040.233/81 SVSW.200040.233/45 SVSW.200040.233/54 SVSW.200040.233/32 SVSW.200040.233/67 SVSW.200040.233/41 SVSW.200040.233/58 SVSW.200040.233/51 SVSW.200040.233/48 SVSW.220040.233/MM SVSW.220040.233/18 SVSW.220040.233/81 SVSW.220040.233/45 SVSW.220040.233/54 SVSW.220040.233/32 SVSW.220040.233/67 SVSW.220040.233/41 SVSW.220040.233/58 SVSW.220040.233/51 SVSW.220040.233/48 SVSW.240040.233/MM SVSW.240040.233/18 SVSW.240040.233/81 SVSW.240040.233/45 SVSW.240040.233/54 SVSW.240040.233/32 SVSW.240040.233/67 SVSW.240040.233/41 SVSW.240040.233/58 SVSW.240040.233/51 SVSW.240040.233/48 SVSW.260040.233/MM SVSW.260040.233/18 SVSW.260040.233/81 SVSW.260040.233/45 SVSW.260040.233/54 SVSW.260040.233/32 SVSW.260040.233/67 SVSW.260040.233/41 SVSW.260040.233/58 SVSW.260040.233/51 SVSW.260040.233/48 SVSW.180048.233/MM SVSW.180048.233/18 SVSW.180048.233/81 SVSW.180048.233/45 SVSW.180048.233/54 SVSW.180048.233/32 SVSW.180048.233/67 SVSW.180048.233/41 SVSW.180048.233/58 SVSW.180048.233/51 SVSW.180048.233/48 SVSW.192048.233/MM SVSW.192048.233/18 SVSW.192048.233/81 SVSW.192048.233/45 SVSW.192048.233/54 SVSW.192048.233/32 SVSW.192048.233/67 SVSW.192048.233/41 SVSW.192048.233/58 SVSW.192048.233/51 SVSW.192048.233/48 SVSW.200048.233/MM SVSW.200048.233/18 SVSW.200048.233/81 SVSW.200048.233/45 SVSW.200048.233/54 SVSW.200048.233/32 SVSW.200048.233/67 SVSW.200048.233/41 SVSW.200048.233/58 SVSW.200048.233/51 SVSW.200048.233/48 SVSW.220048.233/MM SVSW.220048.233/18 SVSW.220048.233/81 SVSW.220048.233/45 SVSW.220048.233/54 SVSW.220048.233/32 SVSW.220048.233/67 SVSW.220048.233/41 SVSW.220048.233/58 SVSW.220048.233/51 SVSW.220048.233/48 SVSW.240048.233/MM SVSW.240048.233/18 SVSW.240048.233/81 SVSW.240048.233/45 SVSW.240048.233/54 SVSW.240048.233/32 SVSW.240048.233/67 SVSW.240048.233/41 SVSW.240048.233/58 SVSW.240048.233/51 SVSW.240048.233/48 SVSW.260048.233/MM SVSW.260048.233/18 SVSW.260048.233/81 SVSW.260048.233/45 SVSW.260048.233/54 SVSW.260048.233/32 SVSW.260048.233/67 SVSW.260048.233/41 SVSW.260048.233/58 SVSW.260048.233/51 SVSW.260048.233/48 SVSW.180056.233/MM SVSW.180056.233/18 SVSW.180056.233/81 SVSW.180056.233/45 SVSW.180056.233/54 SVSW.180056.233/32 SVSW.180056.233/67 SVSW.180056.233/41 SVSW.180056.233/58 SVSW.180056.233/51 SVSW.180056.233/48 SVSW.192056.233/MM SVSW.192056.233/18 SVSW.192056.233/81 SVSW.192056.233/45 SVSW.192056.233/54 SVSW.192056.233/32 SVSW.192056.233/67 SVSW.192056.233/41 SVSW.192056.233/58 SVSW.192056.233/51 SVSW.192056.233/48 SVSW.200056.233/MM SVSW.200056.233/18 SVSW.200056.233/81 SVSW.200056.233/45 SVSW.200056.233/54 SVSW.200056.233/32 SVSW.200056.233/67 SVSW.200056.233/41 SVSW.200056.233/58 SVSW.200056.233/51 SVSW.200056.233/48 SVSW.220056.233/MM SVSW.220056.233/18 SVSW.220056.233/81 SVSW.220056.233/45 SVSW.220056.233/54 SVSW.220056.233/32 SVSW.220056.233/67 SVSW.220056.233/41 SVSW.220056.233/58 SVSW.220056.233/48 SVSW.240056.233/MM SVSW.240056.233/18 SVSW.240056.233/81 SVSW.240056.233/45 SVSW.240056.233/54 SVSW.240056.233/32 SVSW.240056.233/67 SVSW.240056.233/41 SVSW.240056.233/58 SVSW.240056.233/51 SVSW.240056.233/48 SVSW.260056.233/MM SVSW.260056.233/18 SVSW.260056.233/81 SVSW.260056.233/45 SVSW.260056.233/54 SVSW.260056.233/32 SVSW.260056.233/67 SVSW.260056.233/41 SVSW.260056.233/58 SVSW.260056.233/51 SVSW.260056.233/48 SVSW.180064.233/MM SVSW.180064.233/18 SVSW.180064.233/81 SVSW.180064.233/45 SVSW.180064.233/54 SVSW.180064.233/32 SVSW.180064.233/67 SVSW.180064.233/41 SVSW.180064.233/58 SVSW.180064.233/51 SVSW.180064.233/48 SVSW.192064.233/MM SVSW.192064.233/18 SVSW.192064.233/81 SVSW.192064.233/45 SVSW.192064.233/54 SVSW.192064.233/32 SVSW.192064.233/67 SVSW.192064.233/41 SVSW.192064.233/58 SVSW.192064.233/51 SVSW.192064.233/48 SVSW.200064.233/MM SVSW.200064.233/18 SVSW.200064.233/81 SVSW.200064.233/45 SVSW.200064.233/54 SVSW.200064.233/32 SVSW.200064.233/67 SVSW.200064.233/41 SVSW.200064.233/58 SVSW.200064.233/51 SVSW.200064.233/48 SVSW.220064.233/MM SVSW.220064.233/18 SVSW.220064.233/81 SVSW.220064.233/45 SVSW.220064.233/54 SVSW.220064.233/32 SVSW.220064.233/67 SVSW.220064.233/41 SVSW.220064.233/58 SVSW.220064.233/51 SVSW.220064.233/48 SVSW.240064.233/MM SVSW.240064.233/18 SVSW.240064.233/81 SVSW.240064.233/45 SVSW.240064.233/54 SVSW.240064.233/32 SVSW.240064.233/67 SVSW.240064.233/41 SVSW.240064.233/58 SVSW.240064.233/51 SVSW.240064.233/48 SVSW.260064.233/MM SVSW.260064.233/18 SVSW.260064.233/81 SVSW.260064.233/45 SVSW.260064.233/54 SVSW.260064.233/32 SVSW.260064.233/67 SVSW.260064.233/41 SVSW.260064.233/58 SVSW.260064.233/51 SVSW.260064.233/48 SVSW.180072.233/MM SVSW.180072.233/18 SVSW.180072.233/81 SVSW.180072.233/45 SVSW.180072.233/54 SVSW.180072.233/32 SVSW.180072.233/67 SVSW.180072.233/41 SVSW.180072.233/58 SVSW.180072.233/51 SVSW.180072.233/48 SVSW.192072.233/MM SVSW.192072.233/18 SVSW.192072.233/81 SVSW.192072.233/45 SVSW.192072.233/54 SVSW.192072.233/32 SVSW.192072.233/67 SVSW.192072.233/41 SVSW.192072.233/58 SVSW.192072.233/51 SVSW.192072.233/48 SVSW.200072.233/MM SVSW.200072.233/18 SVSW.200072.233/81 SVSW.200072.233/45 SVSW.200072.233/54 SVSW.200072.233/32 SVSW.200072.233/67 SVSW.200072.233/41 SVSW.200072.233/58 SVSW.200072.233/51 SVSW.200072.233/48 SVSW.220072.233/MM SVSW.220072.233/18 SVSW.220072.233/81 SVSW.220072.233/45 SVSW.220072.233/54 SVSW.220072.233/32 SVSW.220072.233/67 SVSW.220072.233/41 SVSW.220072.233/58 SVSW.220072.233/51 SVSW.220072.233/48 SVSW.240072.233/MM SVSW.240072.233/18 SVSW.240072.233/81 SVSW.240072.233/45 SVSW.240072.233/54 SVSW.240072.233/32 SVSW.240072.233/67 SVSW.240072.233/41 SVSW.240072.233/58 SVSW.240072.233/51 SVSW.240072.233/48 SVSW.260072.233/MM SVSW.260072.233/18 SVSW.260072.233/81 SVSW.260072.233/45 SVSW.260072.233/54 SVSW.260072.233/32 SVSW.260072.233/67 SVSW.260072.233/41 SVSW.260072.233/58 SVSW.260072.233/51 SVSW.260072.233/48 SVSW.180080.233/MM SVSW.180080.233/18 SVSW.180080.233/81 SVSW.180080.233/45 SVSW.180080.233/54 SVSW.180080.233/32 SVSW.180080.233/67 SVSW.180080.233/41 SVSW.180080.233/58 SVSW.180080.233/51 SVSW.180080.233/48 SVSW.192080.233/MM SVSW.192080.233/18 SVSW.192080.233/81 SVSW.192080.233/45 SVSW.192080.233/54 SVSW.192080.233/32 SVSW.192080.233/67 SVSW.192080.233/41 SVSW.192080.233/58 SVSW.192080.233/51 SVSW.192080.233/48 SVSW.200080.233/MM SVSW.200080.233/18 SVSW.200080.233/81 SVSW.200080.233/45 SVSW.200080.233/54 SVSW.200080.233/32 SVSW.200080.233/67 SVSW.200080.233/41 SVSW.200080.233/58 SVSW.200080.233/51 SVSW.200080.233/48 SVSW.220080.233/MM SVSW.220080.233/18 SVSW.220080.233/81 SVSW.220080.233/45 SVSW.220080.233/54 SVSW.220080.233/32 SVSW.220080.233/67 SVSW.220080.233/41 SVSW.220080.233/58 SVSW.220080.233/51 SVSW.220080.233/48 SVSW.240080.233/MM SVSW.240080.233/18 SVSW.240080.233/81 SVSW.240080.233/45 SVSW.240080.233/54 SVSW.240080.233/32 SVSW.240080.233/67 SVSW.240080.233/41 SVSW.240080.233/58 SVSW.240080.233/51 SVSW.240080.233/48 SVSW.260080.233/MM SVSW.260080.233/18 SVSW.260080.233/81 SVSW.260080.233/45 SVSW.260080.233/54 SVSW.260080.233/32 SVSW.260080.233/67 SVSW.260080.233/41 SVSW.260080.233/58 SVSW.260080.233/51 SVSW.260080.233/48 SVSW.180096.233/MM SVSW.180096.233/18 SVSW.180096.233/81 SVSW.180096.233/45 SVSW.180096.233/54 SVSW.180096.233/32 SVSW.180096.233/67 SVSW.180096.233/41 SVSW.180096.233/58 SVSW.180096.233/51 SVSW.180096.233/48 SVSW.192096.233/MM SVSW.192096.233/18 SVSW.192096.233/81 SVSW.192096.233/45 SVSW.192096.233/54 SVSW.192096.233/32 SVSW.192096.233/67 SVSW.192096.233/41 SVSW.192096.233/58 SVSW.192096.233/51 SVSW.192096.233/48 SVSW.200096.233/MM SVSW.200096.233/18 SVSW.200096.233/81 SVSW.200096.233/45 SVSW.200096.233/54 SVSW.200096.233/32 SVSW.200096.233/67 SVSW.200096.233/41 SVSW.200096.233/58 SVSW.200096.233/51 SVSW.200096.233/48 SVSW.220096.233/MM SVSW.220096.233/18 SVSW.220096.233/81 SVSW.220096.233/45 SVSW.220096.233/54 SVSW.220096.233/32 SVSW.220096.233/67 SVSW.220096.233/41 SVSW.220096.233/58 SVSW.220096.233/51 SVSW.220096.233/48 SVSW.240096.233/MM SVSW.240096.233/18 SVSW.240096.233/81 SVSW.240096.233/45 SVSW.240096.233/54 SVSW.240096.233/32 SVSW.240096.233/67 SVSW.240096.233/41 SVSW.240096.233/58 SVSW.240096.233/51 SVSW.240096.233/48 SVSW.260096.233/MM SVSW.260096.233/18 SVSW.260096.233/81 SVSW.260096.233/45 SVSW.260096.233/54 SVSW.260096.233/32 SVSW.260096.233/67 SVSW.260096.233/41 SVSW.260096.233/58 SVSW.260096.233/51 SVSW.260096.233/48

968,18 €

Alle Preise inkl. 19% MwSt.
Jaga

Jaga Heizkörper Deco Space Vertikal einfach, verkehrsweiß glänzend SVSW.220048.233/41

Serie:
Deco Space Vertikal
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsweiß glänzend
Breite (cm):
Höhe (cm):
Typ/Tiefe:
SVSW 9.7
Heizmedium:
Wasser
Anschlussart:
Zweirohranschluss
Vorlaufposition:
Rücklaufposition:
Verwendung:
Wandmodell
WL1 75/65/20 (Watt):
WL2 70/55/20 (Watt):
WL3 55/45/20 (Watt):
Verfügbarkeit / Art.-Nr.:
Lieferzeit:
Versand in ca. 2-3 Wochen
Warenbestand:
0 Abhollager MG | Versandlager
Ware im Zulauf:
0
:
Nachnahme
Statt 1.152,18 €*
Jetzt 968,18 €
Ersparnis 184,00 € 16%
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfrei 1)
Ab 2.000 € Warenwert versandkostenfrei1)
Lieferland: Deutschland
Menge:
Gespeichert im Artikelvergleich
Jaga Heizkörper Deco Space Vertikal einfach, verkehrsweiß glänzend - Produktinfo

Über das Produkt:
Serie:
Deco Space Vertikal
Artikelnummer:
SVSW.220048.233/41
Ausführung:
Der Deco Space besteht aus einzelnen Stahlkollektoren mit vertikalen stählernen Strahlungsröhren dazwischen. Die Heizkörper werden Sandgestrahlt, entfettet, phosphatiert, passiviert und einbrennlackiert. Diese hochqualitative Ausführung bietet einen optimalen Kratzwiderstand und ist sehr leicht zu pflegen.
Beachten Sie:
Bemerkung:
Angegebene Wärmeleistung bei 70/55/20
Material & Farbe:
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsweiß glänzend
Maße:
Breite (cm):
48
Höhe (cm):
220
Typ/Tiefe:
SVSW 9.7
Technische Daten:
Heizmedium:
Wasser
Anschlussart:
Zweirohranschluss
Vorlaufposition:
oben links
Rücklaufposition:
unten links
Verwendung:
Wandmodell
WL1 75/65/20 (Watt):
1601
WL2 70/55/20 (Watt):
1297
WL3 55/45/20 (Watt):
812
Versand:
Versandkostenindex:
2.51

Produkt-Infos als PDF herunterladen

Sicher einkaufen


Geprüfte Sicherheit beim Onlinekauf
  • Best-Preis-Garantie
  • Versandkostenfrei1)
  • Bis zu 10% Rabatt
  • Kurze Lieferzeiten
  • 1A-Markenartikel
a)
(mehr)

Dieser Hersteller arbeitet besonders kunden- und serviceorientiert. Deshalb können Reuter Kunden bei Produkten dieses Herstellers generell besonders zuverlässige Informationen über das Produkt und dessen Lieferzeit sowie im Falle einer Reklamation eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung erwarten.


Alle Preise inkl. 19% MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten sowie Verpackungskosten
*unverbindliche Preisangabe der Hersteller
1) Für alle Artikel mit dem Hinweis „Versandkostenfrei“ fallen innerhalb (nur Festland) Deutschlands, Österreichs, Belgiens und der Niederlande keine Versandkosten an. Ab 2.000 EUR Warenwert versenden wir generell in einer Lieferung versandkostenfrei in folgende Länder (nur Festland): Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande sowie Luxemburg und Polen.
2) Gutschein gilt nur für die Erst-Anmeldung zum Newsletter und kann nur einmalig bei einer Bestellung im Reuter Onlineshop eingelöst werden; nicht bei einem Barkauf in der Badboutique. Der Mindestwarenwert beträgt 100 EUR. Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar.